ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เด็กชายสิทธิพล เชิดฉาย
รายละเอียดผลงาน
เหรียญทอง การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก
ณ จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวช่อทิพย์    พวงศิริ
2. นางสาววัชรีภรณ์    แพร่หลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,11:26   อ่าน 1099 ครั้ง