ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
เด็กชายสรวิชญ์ เสมวิลัย
รายละเอียดผลงาน

เหรียญทอง กิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดเพชรบุรี 
ระหว่าง วันที่ 24 -26 เดือนธันวาคม พ.ศ.2556


ครูผู้ฝึกซ้อม
1. นางสาวช่อทิพย์    พวงศิริ
2. นางสาวเบญจพร เชาเก่าน้อย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.53 MB
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,11:21   อ่าน 576 ครั้ง