กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสุรดี สงธิ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 087 1195662
อีเมล์ : Saruko_ab@hotmail.com