ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่ (อ่าน 3341) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเ (อ่าน 3360) 24 ธ.ค. 63
โครงการ​ ติวฟรี.com และ​ร่วมมือกับ​ติวเตอร์ดังทุกวิชา​เพื่อเป็น​การลดช่องว่าง​ความเหลื่อมล้ำทางการศึ (อ่าน 3050) 16 พ.ค. 61
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนต้องนำมาในวันมอบตัว วันเสาร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ (อ่าน 4533) 22 มี.ค. 61
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ (อ่าน 3068) 17 ก.พ. 61
ผลการประเมินการประเมินการอ่าน การเขียน(PISA) ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่2/2560 (อ่าน 4538) 17 ก.พ. 61
นวัตกรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ KRUTOO Model : สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ( (อ่าน 4633) 06 มี.ค. 60
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.5 อ่างทอง ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 4918) 25 พ.ย. 59
ผลงานวิชาการ... วัชรพงษ์ แพร่หลาย (อ่าน 5020) 19 ก.พ. 59
ผลการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ สพม.5 อ่างทอง ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 5072) 15 พ.ย. 58
ผลงานวิชาการ... วัชรพงษ์ แพร่หลาย (อ่าน 5140) 28 พ.ค. 57
"การเรียนรู้ที่ครูไม่ต้องสอน" ณ โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง โดย..ครูระพีร์ ปิยจันทร์ (อ่าน 5111) 31 ม.ค. 57
3 เหรียญทอง ระดับภาค กับความภาคภูมิใจ ลูกโยธินบูรณะอ่างทอง (อ่าน 4532) 26 ธ.ค. 56
นักเรียนร่วมอบรม (อ่าน 4355) 26 ธ.ค. 56
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ ๒ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ (อ่าน 4422) 03 ต.ค. 56
ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูกเ (อ่าน 4803) 03 ต.ค. 56
โรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง กำหนดปิดเรียนภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันพฤหัสฯที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕ (อ่าน 4320) 03 ต.ค. 56
ขอเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง(จำปาหล่อพิทยาคม)ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อนำเงินที่ได้ไปสร้ (อ่าน 4271) 03 ต.ค. 56
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีการศึกษา 2556 (อ่าน 4318) 27 มี.ค. 56
การประชุมปฏิบัติการเรื่อง "สถานศึกษาพอเพียงและการเรียนรู้สู่อาเซียน" (อ่าน 4225) 27 มี.ค. 56
พิธีแจกประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศก์ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ (อ่าน 4193) 27 มี.ค. 56
เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) (อ่าน 4763) 08 มี.ค. 56
การประเมิน MOU (อ่าน 4328) 08 มี.ค. 56
ลูกเสีอ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง เข้าค่ายพักแรม ณ.ค่ายลูก (อ่าน 4482) 11 ก.พ. 56
โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (อ่าน 4392) 29 ม.ค. 56
การประชุมสัมนาทางวิชาการ (อ่าน 4602) 27 ม.ค. 56
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม (อ่าน 4364) 24 ม.ค. 56
กำหนดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2555 (อ่าน 4355) 02 ม.ค. 56
นิทรรศการวิชาการ (อ่าน 4603) 02 ม.ค. 56
กิจกรรมวันคริสต์มาสแบบพอเพียง (อ่าน 4435) 25 ธ.ค. 55
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จังหวัดอ่างทอง (อ่าน 4669) 22 ต.ค. 55
นักศึกษาฝึกสอนวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทองนำเสนอผลงานการสอนให้คณะครูผู้นิเทศก์ (อ่าน 4515) 18 ก.ย. 55
คณะศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนโธินบูรณะ อ่างทองแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูเยาามาลย์ อ่อนอิ่ม ในวันที่ 18 กันยา (อ่าน 4572) 18 ก.ย. 55
ขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมแสดงมุฑิตาจิต แด่ ครูเยาวมาลย์ อ่อนอิ่ม (อ่าน 4412) 18 ก.ย. 55
โครงการ "เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" (อ่าน 4605) 13 ก.ย. 55
กีฬาภายในโรงเรียน" วันที่12-13กันยายน 2555 (อ่าน 4505) 13 ก.ย. 55
"กีฬาภูมิปัญญาไทย เซปักตะกร้อต้านยาเสพติด" (อ่าน 4523) 04 ก.ย. 55
ค่ายพลังแผ่นดินเทิดไท้องค์ราชันย์เอาชนะยาเสพติด 18-25สิงหาคม 2555 (อ่าน 4658) 04 ก.ย. 55
พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ (อ่าน 4429) 07 ส.ค. 55
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี2555 (อ่าน 4486) 07 ส.ค. 55