ผลการสอบ O-NET 2559
ผลการสอบ O-NET 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.83 KB
ผลการสอบ O-NET 2559 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 85.96 KB