เพลงโรงเรียน
มาร์ชโยธิน
มาร์ชโยธิน

   โยธินถิ่นศึกษาสถาบัน   มุ่งมั่นอบรมลูกหลาน

โยธินขึ้นชื่อมานาน         ในด้านกีฬาวิชาการ

   ระเบียบ วินัย มารยาท   องอาจซื่อสัตย์กล้าหาญ

ร่าเริง แจ่มใส ตระการ      เสียสละทุกด้านโดยดี

   ขยัน ประหยัด อดทน   ภาคภูมิเหลือล้นตามรุ่นพี่

พี่นำพี่ทำแต่ความดี         น้องรักศักดิ์ศรีกระทำตาม

   ชมพู น้ำเงิน ร่วมใจ      เทอดเกียรติเอาไว้ให้คนขาม

ชื่อเสียงฟูเฟื่องเรืองนาม      โยธินงดงามเกรียงไกร

(ซ้ำทั้งเพลง)